Kontaktné informácie

Meno
Dudeková Alena, PhDr. Ing., PhD.
Vysoká škola
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Adresa
Limbová 12, 833 03 Bratislava
Telefón
02/5937 0857