Kontaktné informácie

Meno
Fronc Gašpar, Mgr.
Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Adresa
Kapitulská 26, 814 58 Bratislava
Telefón
02/3277 7109