Kontaktné informácie

Meno
Grendová Kristína, PhDr. PhD.
Vysoká škola
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Adresa
Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava
Telefón
033/5939 424