Kontaktné informácie

Meno
Hagarová Mária, doc. Ing., PhD.
Vysoká škola
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Adresa
Letná 9, 042 00 Košice
Telefón
055/6022 541