Kontaktné informácie

Meno
Hajdučeková Ivica, doc. PaedDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Adresa
Moyzesova 9, 040 58 Košice
Telefón