Kontaktné informácie

Meno
Hašková Alena, prof. PaedDr., CSc.
Vysoká škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta
Adresa
Dražovská 4 , 949 74 Nitra
Telefón
037/6408 336