Kontaktné informácie

Meno
Hetényi Martin, doc. PhDr. PhD.
Vysoká škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Adresa
Štefánikova 67, 949 74 Nitra
Telefón
037/6408 453