Kontaktné informácie

Meno
Kancír Ján, doc. PaedDr., PhD.
Vysoká škola
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Adresa
ul. 17.novembra 15, 080 01 Prešov
Telefón
051/7470 582