Kontaktné informácie

Meno
Kasarda Martin, doc. PhDr. PhD.
Vysoká škola
Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta masmédií
Adresa
Tematínska 10, 851 05 Bratislava
Telefón
02/6820 3612