Kontaktné informácie

Meno
Kluvancová Petra, Ing.
Vysoká škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Adresa
Kraskova 1 , 949 74 Nitra
Telefón
037/6408 753