Kontaktné informácie

Meno
Kočiško Marek, doc. Ing. PhD.
Vysoká škola
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Adresa
Štúrova 31, 080 01 Prešov
Telefón
055/602 6354