Kontaktné informácie

Meno
Koišová Eva, Ing. PhD., MBA
Vysoká škola
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálnoekonomických vzťahov
Adresa
Študentská 3, 911 50 Trenčín
Telefón
032/7400 404