Kontaktné informácie

Meno
Koleda Peter, Ing., PhD.
Vysoká škola
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Adresa
T.G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen
Telefón
045/5206 569