Kontaktné informácie

Meno
Kováčik Jozef, doc. RNDr., PhD.
Vysoká škola
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
Adresa
Priemyselná 4, P.O.BOX 9, 918 43 Trnava
Telefón
033/5939 500