Kontaktné informácie

Meno
Kováčová Viera, doc. PhDr. PhD.
Vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
Adresa
Hrabovská cesta 1B , ,034 01 Ružomberok
Telefón
044/4322 708