Kontaktné informácie

Meno
Krajčovičová Zdenka, RNDr. PhD.
Vysoká škola
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva
Adresa
Študentská 2, 911 01 Trenčín
Telefón
032/7400 613