Kontaktné informácie

Meno
Kubinec Martin, doc. JUDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnicka fakulta
Adresa
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
Telefón
048/4463 253