Kontaktné informácie

Meno
Kuchta Milan, doc. MUDr. CSc., mim.prof.
Vysoká škola
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Adresa
Trieda SNP č.1, 040 11 Košice
Telefón
055/2354 182