Kontaktné informácie

Meno
Kvapil Roman, PhDr., PhD.
Vysoká škola
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov
Adresa
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Telefón
02/6729 5237