Kontaktné informácie

Meno
Kvokačka Adrián, Mgr., PhD.
Vysoká škola
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta
Adresa
17.novembra 1, 080 01 Prešov
Telefón
051/7570 803