Kontaktné informácie

Meno
Lévai Attila, Mgr. PhD.
Vysoká škola
Univerzita J. Selyeho v Komárne, Reformovaná teologická fakulta
Adresa
Bratislavská 3322, 945 01 Komárno
Telefón
035/3260 657