Kontaktné informácie

Meno
Majerík Jozef, doc. Ing. PhD.
Vysoká škola
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky
Adresa
Pri parku 19, 911 06 Trenčín
Telefón
032/7400 210