Kontaktné informácie

Meno
Manová Eva, doc. Ing. PhD.
Vysoká škola
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Adresa
Tajovského 13, 041 30 Košice
Telefón
055/7223 111