Kontaktné informácie

Meno
Mazúrová Barbora, Ing. PhD.
Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
Adresa
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Telefón
048/4462 652