Kontaktné informácie

Meno
Minarovičová Katarína, Ing. arch., PhD.
Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Adresa
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Telefón
02/5927 4463