Kontaktné informácie

Meno
Mitaľ Ondrej, PhDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Adresa
Popradská 66, 040 11 Košice
Telefón
055/2345 127