Kontaktné informácie

Meno
Muchová Zlatica, doc. Ing., PhD.
Vysoká škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Adresa
Hospodárska 7, 949 01 Nitra
Telefón
037/6415 216