Kontaktné informácie

Meno
Nahálka Pavel, Ing. arch., PhD., podpredseda Rady VŠ
Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry
Adresa
nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava
Telefón
02/5727 6429