Kontaktné informácie

Meno
Neogrády Pavel, doc. RNDr.. PhD.
Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Adresa
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
Telefón
02/6029 6244