Kontaktné informácie

Meno
Olšiak Róbert, doc. Ing. PhD.
Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta
Adresa
nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava
Telefón
02/5729 6403