Kontaktné informácie

Meno
Panáková Jaroslava, Mgr. MA., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Adresa
Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava
Telefón
02/2066 9847