Kontaktné informácie

Meno
Papán Daniel, Ing. PhD.
Vysoká škola
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta
Adresa
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Telefón
041/5135 615