Kontaktné informácie

Meno
Pavelka Ľuboš, doc. Ing., PhD.
Vysoká škola
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Adresa
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Telefón
02/6729 1281