Kontaktné informácie

Meno
Plašienková Zlatica, prof. PhDr. PhD.
Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Adresa
Gondova 2, 814 99 Bratislava
Telefón
02/5924 4486