Kontaktné informácie

Meno
Počta Peter, prof. Ing., PhD.
Vysoká škola
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Adresa
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Telefón
041/5132 242