Kontaktné informácie

Meno
Pogran Štefan, doc. Ing., PhD.
Vysoká škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta
Adresa
Tr. A.Hlinku 2, 949 01 Nitra
Telefón
037/6415 400, 037/6415 691, 037/6415 486