Kontaktné informácie

Meno
Polák Peter, prof. JUDr. PhD.
Vysoká škola
Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva
Adresa
Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Telefón
02/4820 8830