Kontaktné informácie

Meno
Rusnáková Markéta, doc. PhDr. PhD.
Vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Adresa
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Telefón
044/4326 842, klp.1233