Kontaktné informácie

Meno
Sedliačiková Mariana, doc. Ing., PhD.
Vysoká škola
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta
Adresa
T.G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen
Telefón
045/5206 420