Kontaktné informácie

Meno
Schlarmannová Janka, doc. PaedDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied
Adresa
Tr.A.Hlinku 1, 949 74 Nitra
Telefón
037/6408 711