Kontaktné informácie

Meno
Siládi Vladimír, PaedDr. Mgr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
Adresa
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Telefón
048/4467 434,048/4467 128