Kontaktné informácie

Meno
Spišák Emil, prof. Ing., PhD.
Vysoká škola
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Adresa
Letná 9, 042 00 Košice
Telefón
055/6022 016