Kontaktné informácie

Meno
Stanovič Radovan, Ing. PhD.
Vysoká škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Adresa
Tr. A.Hlinku 2, 949 01 Nitra
Telefón
037/6414 248