Kontaktné informácie

Meno
Szarková Miroslava, prof. PhDr. CSc.
Vysoká škola
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
Adresa
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Telefón
02/6729 5637