Kontaktné informácie

Meno
Szőköl István, Dr. habil., Ing. PhD.
Vysoká škola
Univerzita J. Selyeho v Komárne, Pedagogická fakulta
Adresa
Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
Telefón
035/3260 742