Kontaktné informácie

Meno
Šebeň Vladimír, dr.h.c. doc. PaedDr. PhD.
Vysoká škola
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied
Adresa
ul. 17.novembra 1, 080 01 Prešov
Telefón
051/7570 681