Kontaktné informácie

Meno
Ševc Juraj, RNDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Adresa
Šrobárova 2, 040 01 Košice
Telefón
055/2341 184