Kontaktné informácie

Meno
Šíp Maroš, PhDr. ThDr. PhD.
Vysoká škola
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Adresa
Masarykova 15, 080 01 Prešov
Telefón
051/7724 729