Kontaktné informácie

Meno
Šramel Bystrík, JUDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied
Adresa
J.Herdu 2, 917 01 Trnava
Telefón