Kontaktné informácie

Meno
Švihrová Viera, prof. MUDr. CSc.
Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Adresa
Malá Hora 4/B, 036 01 Martin
Telefón
043/2633 628